De zoon van Yvette leeft 0 jaar in vrijheid
Lees dit verhaal
Daniël leeft 18 jaar in vrijheid

“Ik heb nu ongeveer dezelfde leeftijd als mijn grootvader in de oorlog”

Daniël van Dobbenburgh (18) is de achterkleinzoon van Hans baron van Sytzama. Die werd samen met verzetsmensen uit Oost-Nederland opgepakt en, na drie dagen te zijn gemarteld, gedood door een Nederlandse SS’er. Het was twee weken voor de bevrijding.

“Mijn grootvader was 17 jaar toen hij samen met zijn vader gevangen zat en hij heeft zijn vader gezien nadat die gemarteld was. Ik heb nu ongeveer dezelfde leeftijd als mijn grootvader toen, maar kan me niet echt verplaatsen in zijn leven. Het is zo verdrietig. Mijn grootmoeder heeft pas onlangs verteld dat mijn grootvader er tot zijn veertigste nachtmerries van had. Ik was 2 jaar toen mijn grootvader overleed, maar ik merk wel dat zijn oorlogservaringen veel invloed hebben gehad op onze familie. Mijn moeder is opgevoed door een man die een heel bepalend deel van zijn leven niet had verwerkt. De gebeurtenis was zo afschuwelijk dat die doortrilde in latere generaties.

Er is wel een interview met mijn grootvader waardoor ik een klein beetje een beeld van hem heb gekregen. Net als zijn eigen vader was hij een grote, enigszins autoritaire man die een boerenbedrijf had en bestuursfuncties vervulde. Mijn grootvader vertelt in dat interview dat hij na de oorlog in staat was zonder therapeutische hulp door te gaan. Zo’n mentaliteit van ‘ik kan het zelf’ past wel bij zo’n persoonlijkheid.

Je kunt je afvragen of die aanpak wel heeft gewerkt. Ik denk dat het beter was geweest als hij wel over die traumatische gebeurtenis gepraat had, maar het leven ging door. Na de oorlog moest alles weer worden opgebouwd en er was weinig ruimte voor zulke verschrikkelijke verhalen. Hoe kun je doorgaan als je met eigen ogen hebt gezien tot wat voor vreselijke dingen mensen in staat zijn als ze macht hebben over andere mensen?

Vrijheid is voor mij dat ik kritiek kan hebben op bijvoorbeeld het schoolsysteem, zonder dat het gevolgen heeft. Vrijheid van meningsuiting geeft ook keuzevrijheid. Als je niet kan denken en spreken over wat een goede keuze is, kun je die ook niet maken.”

Over 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

75 jaar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door:

Laat zien dat je vrijheid belangrijk vindt

Bestel hier de vrijheid-pin.

Bestellen
Terug naar de verhalen

In verband met het coronavirus, is het programma van 75 jaar vrijheid aangepast. Lees hier de laatste updates.