De zoon van Yvette leeft 0 jaar in vrijheid
Lees dit verhaal
Jessica leeft 58 jaar in vrijheid

“Het is een wonder dat we er zijn, vrij zijn”

In de boeken van Jessica Durlacher (58) speelt de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de naoorlogse generatie een rol. Haar vader Gerhard Durlacher overleefde Auschwitz en schreef over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.

“Hoe stil mijn vader er ook over was, de wreedheden die hij in zijn jeugd in de oorlog meemaakte hebben ook mijn leven gevormd. Ik ben me altijd bewust van het contrast tussen onze vrijheid nu en de situatie van toen: met oorlog, bezetting, vervolging, terreur. Enerzijds ben ik grootgebracht met een gevoel van relativering van wie ik zelf ben, afgezet tegen toen, anderzijds met een altijd wakkere angst om te verliezen wat nu vanzelfsprekend lijkt. Het is een wonder dat we er zijn, vrij zijn.

Ik hoop dat we onze kinderen daar ook van hebben weten te doordringen. Mijn grootouders schreven noodbrieven in 1942 aan hun Zwitserse neef, vlak voordat ze werden opgepakt door Nederlandse politiemannen en gedeporteerd om nooit meer terug te komen. De dodelijke spanning die daaruit blijkt, maakt het haast onverdraaglijk om ze te lezen. Die angst, dat is oorlog. Vrijheid is te kunnen lachen, een zeker vertrouwen te durven hebben in de wereld, ontspannen te zijn. Ik wil dat mijn kinderen beseffen dat onze vrije wereld fragiel is en om verantwoordelijkheid schreeuwt, maar ik wil ook dat ze kunnen lachen.

De Tweede Wereldoorlog werd ondanks alle verliezen en pijn ‘gewonnen’, maar we kunnen er niet zomaar van uitgaan dat het goede altijd het kwade verslaat. Onze fragiele wereld staat permanent onder druk. Ik ben bang dat we als mensen van nature laf en bang zijn, geneigd alleen onszelf en de onzen te beschermen. De rechtvaardigen onder ons zijn op één hand te tellen. Hen moeten we koesteren. En zelf moedig zijn.”

Over 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

75 jaar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door:

Laat zien dat je vrijheid belangrijk vindt

Bestel hier de vrijheid-pin.

Bestellen
Terug naar de verhalen

In verband met het coronavirus, is het programma van 75 jaar vrijheid aangepast. Lees hier de laatste updates.