In 2019 en 2020 stond Nederland stil bij 75 jaar vrijheid. We herdachten het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden en vierden dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Het slotstuk van 75 jaar vrijheid was de viering van 75 jaar Verenigde Naties, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met onder andere Humanity House, Unicef en Just Peace. De activiteiten rondom 75 jaar VN zijn inmiddels afgerond, waarmee voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een einde is gekomen aan dit bijzondere lustrumjaar.

Op tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid vindt u een kalender met activiteiten van verschillende organisatoren die u (vanuit huis) nog wel kunt bijwonen. Denk bijvoorbeeld aan podcasts, documentaires en (digitale) boeken. Ook zijn daar educatieve materialen te vinden.

Het Nationaal Comité bedankt alle organisatoren, bezoekers en iedereen die op een ander manier een bijdrage heeft geleverd aan dit bijzondere lustrumjaar.

In verband met het coronavirus, is het programma van 75 jaar vrijheid aangepast. Lees hier de laatste updates.